Contributie 2018

Beste GRAS leden,

Het jaar zit er weer bijna op en het is dan ook weer bijna tijd om vanuit een financieel oogput het jaar af te gaan sluiten. Naast wederom vier Take Off’s volledig in kleur zijn velen onder ons er weer in geslaagd om leuke tripjes te maken en dit ook te delen met iedereen. In 2018 zullen we doorgaan met het regelen van leuke bezoeken.

Het jaar afsluiten betekend natuurlijk ook meteen weer een nieuw jaar beginnen. Dit geldt natuurlijk ook voor de GRAS. Graag willen we je vragen om zo spoedig mogelijk het lidmaatschapgeld voor 2018 naar ons over te maken.

Het lidmaatschapsgeld voor 2018 is vastgesteld op € 20,00 (gezinsleden € 5,00 en Europese leden € 27,50). Via deze weg het vriendelijke verzoek het verschuldigde bedrag direct over te maken op rekeningnummer NL64 RABO 0145149315 t.n.v. GRAS. Doe dit onder vermelding van: Lidmaatschap 2018 en je naam. Vooral de juiste naam is belangrijk om een tijdige en correcte verwerking te waarborgen.

Onze bankgegevens om de buitenlandse betaling af te kunnen ronden:

Rabobank De Zuidelijke Baronie
PO Box 11
NL-5110 AA Baarle-Nassau
The Netherlands

IBAN: NL 64 RABO 0145149315
BIC: RABONL 2U

Gelieve de betaling direct na ontvangst van deze vermelding te regelen (of uiterlijk 31 januari 2018), aangezien de praktijk leert dat dit anders vergeten wordt. We gaan er niet vanuit, maar in het geval je jouw lidmaatschap onverhoopt zou willen opzeggen, dien je dit vóór 31 januari 2018 kenbaar te maken aan de ledenadministratie. Dit kan door een e-mail te sturen naar ledenadministratie@gras-spotters.nl. In verband met het inzicht in de wensen en belangen van onze leden stellen wij een opgaaf van reden in dat geval erg op prijs. Leden die op 1 februari nog niet betaald hebben zullen niet meer mogen deelnemen aan GRAS bezoeken en ontvangen ook geen Take Off meer. Bespaar jezelf en ons een hoop administratieve rompslomp en betaal op tijd! Voor eventuele vragen en/of opmerkingen kun je contact opnemen met ondergetekende. Bedankt voor je medewerking en een goed spottersjaar gewenst!

Met vriendelijke groet,

Namens bestuur Gilze-Rijen Aviation Society (GRAS)

Erik Bruijns
penningmeester

Nieuwsbrief ontvangen?