Algemene Leden Vergadering 2020

Uitnodiging voor alle leden van de Gilze-Rijen Aviation Society;

datum: vrijdag 9 oktober 2020 
aanvang: 20.00 uur
locatie: De Leeuwerik, Sint Jacobsstraat 1B, 4855 AK GALDER

LET OP: In verband met de COVID'19 maatregelen alleen toegang bij opgave vooraf.

Op vrijdagavond 9 oktober zijn alle GRAS-leden weer van harte welkom. De jaarlijkse GRAS Ledenavond met o.a. de ALV (Algemene Leden Vergadering) van de Gilze-Rijen Aviation Society wordt dan gehouden op een nieuwe locatie, Dorpshuis De Leeuwerik in Galder. Vanwege de aantallen en beschikbaarheid hebben we voor deze locatie moeten kiezen. De zaal gaat om 19:30u open en de aanvang van de avond is om 20:00u.

Deze vergadering is de gelegenheid bij uitstek om kennis te maken met de leden van het GRAS-team en mede-spotters uit het hele land. Alle secties van dat team zullen verslag doen van hun activiteiten in het afgelopen jaar en uiteraard kunnen jullie hierover vragen stellen. Ook is er de mogelijkheid om vooraf punten ter bespreking in te brengen. Deze eventuele punten moet je dan wel uiterlijk woensdag 7 oktober schriftelijk of per e-mail ingediend hebben bij het bestuur op bestuur@gras-spotters.nl.

Verder willen we onder de aandacht brengen dat dit jaar de voorzitter en secretaris zijn afgetreden. Hun functies worden momenteel waargenomen. Op deze avond kunnen zij eventueel verkozen worden. Hebben jullie interesse in een van deze functies dan kunnen jullie contact opnemen via het bovenstaande email adres. Tevens zijn wij naarstig op zoek naar een online redacteur voor het verzamelen van leuke artikeltjes voor onze website. Lijkt dit je wat, schroom dan niet om contact met ons op te nemen.

De agenda:
1. Opening
2. GRAS Bestuur
3. Financieel jaarverslagen bevindingen kascontrolecommissie
4. Voorstel contributie
5. Evaluatie van GRAS reizen, Take-Off, GRAS activiteiten, Website, Ledenadministratie
6. Behandeling ingebrachte punten
7. Bestuurssamenstelling en verkiezing
8. Rondvraag en Sluiting

In verband met de COVID'19 maatregelen in verband met registratie en het maximaal aantal bezoekers i.c.m. de zaalgrootte is het belangrijk om jezelf vooraf aan te melden. Dit kun je doen door een email te sturen aan bestuur@gras-spotters.nl. Vermeld daarin je naam en telefoonnummer. Met deze gegevens wordt discreet omgegaan. Niet aangemeld is helaas geen toegang tot de zaal! dus geef je vandaag nog op, doch uiterlijk woensdag 7 oktober!

Na afloop van het officiƫle gedeelte is er uiteraard nog de gelegenheid onder het genot van een drankje met elkaar van gedachten te wisselen.

Uiteraard hopen wij jullie allemaal te mogen ontmoeten op deze avond!


Met vriendelijke groeten,

Arno Cornelissen  Fred Peursem  Kees v.d. Velden
ad interim voorzitter Penningmeester ad interim secretaris


 

Nieuwsbrief ontvangen?