Meer over Joomla!

SA.316 Alouette III - Operationele inzet

Artikelindex

Operationele inzet

De Alouettes zijn met name in de jaren negentig actief ingezet. Zo werd aansluitend op de Golfoorlog in 1991 een periode gevlogen voor de hulp aan Koerden op de grens van Noord-Irak en Turkije. Tijdens deze humanitaire VN-operatie Provide Comfort werden drie Alouette-helikopters en personeel van het 298 squadron ingezet ter assistentie van het 11e Genie Hulpbataljon van de Koninklijke Landmacht. De belangrijkste opdrachten voor de Alouettes waren liaisonopdrachten door het hele gebied in Irak dat werd bezet door eenheden van de geallieerde 'Joint Task Force'. Verder werden er pendelvluchten gemaakt tussen het provisorische Amerikaanse Foto: Defensie
vliegveld bij Silopi en Diyarbakir in Zuid-Oost Turkije. Ook werden er veel vlieguren gemaakt voor Artsen zonder Grenzen dat van meet af aan in de bergkampen actief was.

Daarna volgden nog de European Community Monitoring Missions in het voormalige Joegoslavië en VN-taken in Cambodja in het kader van UNTAC. Voor de monitoring-missies van de Europese Gemeenschap vervoerden drie Alouettes teams met EG-diplomaten die moesten toezien op de naleving van het zogenoemde akkoord van Brioni (1991). Dat akkoord voorzag onder meer in een staakt-het-vuren tussen Slovenië, Kroatië en de Federale Republiek van Joegoslavië. Er gingen begin jaren negentig ook Alouettes naar Cambodja. Aanvankelijk drie en daarna vier Alouettes ondersteunden daar een 750 man sterk Nederlands Mariniersbataljon. De Alouettes volbrachten in Cambodja zo'n 1.845 opdrachten en maakten 2.580 vlieguren vol.

De Alouettes verzorgden daarnaast ook VIP-transport en vluchten voor het Koninklijk Huis. Tot slot volgden nog uitzendingen naar Bosnië ten behoeve van de IFOR-vredesmacht.

Nieuwsbrief ontvangen?